Category Psihology

Bizarni psihološki eksperimenti

Psihologija je relativno mlada nauka, ali od kako postoji, mnogo nam je pomogla da bolje razumijemo sebe, i interakciju sa svijetom. Mnogi psihološki eksperimenti su valjani i etički, omogućujući istraživačima da stvore nove tretmane i terapije, i da generalno pomognu da svi poboljšaju svoj život. Nažalost, drugi su završili užasno – narušili su živote ljudi […]